Co se aktuálně děje

30. 6. 2016 Vyhodnocení soutěže

Cena poroty:
1. cena: Boris Novotný - 2 permanentní vstupenky pro dospělé osoby na Pláž Ostende u rybníka Svět na sezónu 2016

Cena veřejnosti (hlasování fanoušků):
1. cena: Iva Theissigová - 2 permanentní vstupenky dvě dospělé osoby na Pláž Ostende u rybníka Svět na sezónu 2016
2. cena – Dulka Šindelářová - celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti + poukaz na 3 hodiny na šlapadle
3. cena – Petra Pikartová - poukaz na 3 hodiny na šlapadle
4. cena – Dana Kuklová - celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti

Všem výhercům gratulujeme! Vouchery budou zaslány dle instrukcí v e-mailu, který rozešleme výhercům během pár dní.

23. 5. 2016

Fotosoutěž: Srdečný pozdrav z Ostende

SOUTĚŽTE S NÁMI O VSTUPENKY NA SEZÓNU 2016

Zašlete nám fotografii, která je jako stvořená k zaslání jako Srdečný pozdrav z Ostende, adresáta by měla přímo vybízet k návštěvě naší Pláže.

O vítězích dvou hlavních cen rozhodne odborná porota a hlasování na facebookovém profilu Pláž Ostende u rybníka Svět ( přímý link na Facebook) - vítězí fotografie s nejvyšším počtem „to se mi líbí“ / „like“.

Soutěžíme o:

Cena poroty:

1. cena: permanentní vstupenky pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende u rybníka Svět na sezónu 2016

Cena veřejnosti (hlasování fanoušků):

       1. cena: permanentní vstupenky pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende u rybníka Svět na sezónu 2016

2. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti + poukaz na 3 hodiny na šlapadle

3. cena – poukaz na 3 hodiny na šlapadle

4. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti

 Fotografie s krátkým komentářem zasílejte na e-mail: ostende@centrum.cz  do 30. 6. 2016  a nezapomeňte uvést i vaše jméno.

Fotografie budou vystaveny na facebookovém profilu Pláž Ostende u rybníka Svět.

Hlasování končí 30. 6.  (ve 20:00 hod).

 

Podrobná pravidla soutěže najdete níže.

 

 

 

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

„Srdečný pozdrav z Ostende“

 1. Doba konání fotografické soutěže

Fotografická soutěž (dále jen „Soutěž“) probíhá na internetu, na sociální síti Facebook.com, na facebookové stránce Pláž Ostende u rybníka Svět (dále jen “Facebookové stránce”) v termínu od 23. 5. do 30. 6. 2016 (do 20:00 hod.).

 

 1. Podmínky zapojení se do soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a zašle na e-mailovou adresu: ostende@centrum.cz fotografii na téma „Srdečný pozdrav z Ostende“. Součástí e-mailu s fotografií musí být i jméno soutěžícího. Účast v Soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

 

 1. Mechanika soutěže a hodnotící kritéria 
 1. 1 Každý účastník může do Soutěže zaslat maximálně 1 fotografii v elektronické podobě v maximální velikosti 2 MB a ve formátu JPG (JPEG).
 2. 2 Fotografie musí souviset s tématem Soutěže: „Srdečný pozdrav z Ostende“, tedy musí být vhodná pro použití k výrobě pohlednice, která by lákala k návštěvě Ostende.
 3. 3 Fotografie zašlou soutěžící na: ostende@centrum.cz
 4. 4 Zasláním fotografie do Soutěže uděluje soutěžící organizátorovi Soutěže bezúplatně nevýhradní licenci k výkonu práva fotografii užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že pojem užívání přitom znamená a označuje jakékoli užívání fotografie nezávisle na tom, zda je toto užívání obchodní, nebo neobchodní povahy (ziskové, nebo neziskové) a nezávisle na používaných médiích a znamená bez omezení výrobu neomezeného množství kopií fotografie, jinou její reprodukci, publikaci a distribuci, veřejné nebo neveřejné vystavování a šíření.
 5. 5 Zaslané fotografie budou vystaveny na Facebookové stránce nejpozději do 24 hodin od zaslání (týká se pracovních dní). Fotografie budou uveřejňovány v pořadí, ve kterém byly doručeny na e-mailovou adresu.
 6. 6 Od doby vystavení bude mít veřejnost možnost pro fotografii hlasovat.

 

    Výběr výherců

 1. 1 O vítězích rozhodne odborná porota a veřejnost v hlasování na Facebookové stránce
 2. 2 Hlasovat lze do 30. 6. 2016 do 20:00 hodin.
 3. 3 Každý hlasující může během doby konání hlasování udělit hlas (tj. tlačítko „To se mi líbí“) libovolnému počtu soutěžních fotografií. Jednotlivým fotografiím však vždy pouze jeden hlas.
 4. 4 Udělené hlasy se budou automaticky sčítat a budou viditelné pod soutěžní fotografií po celou dobu hlasování.
 5. 5 Vítězné fotografie budou určeny na základě nejvyššího počtu získaných hlasů („To se mi líbí“). V případě shodného počtu získaných hlasů u dvou soutěžních fotografií rozhoduje dřívější datum zaslání do soutěže.

 

 1. Zveřejnění výsledků

Výsledky veřejného hlasování a výběr odborné poroty budou vyhlášeny nejpozději do 2. 7. 2016 na Facebookové stránce.

 

 1. Výhra a oznámení o výhře

Výherci budou vybráni odbornou porotou (vybranou provozovatelem) a hlasováním fanoušků na Facebookové stránce. Odborná porota vybere jednoho výherce permanentních vstupenek pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende na sezónu 2016.

O druhém výherci permanentních vstupenek pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende na sezónu 2016 rozhodne veřejnost v hlasování na Facebookové stránce.

O dalších vítězích rozhodne v hlasování veřejnost na Facebookové stránce:

2. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti + poukaz na 3 hodiny na šlapadle

3. cena – poukaz na 3 hodiny na šlapadle

4. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti

 

Výherci budou kontaktováni organizátorem nejpozději do 2 dnů od vyhlášení výsledků. K oznámení o výhře bude použita e-mailová adresa, ze které byla poslána soutěžní fotografie.

 

 1. Vyloučení z účasti v soutěži 

        Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie pokud:

 • soutěžní fotografie nebude odpovídat zadání
 • fotografie bude počítačově upravována (především fotomontáž)
 • bude soutěžní fotografie porušovat dobré mravy, propagovat násilí, bude svým obsahem rasistické, pornografické, hanlivé, diskriminační, porušující práva menšin a náboženství, bude svým obsahem porušovat platné právní předpisy nebo by mohlo být jako porušující vnímáno

Zjistí-li nebo bude-li se organizátor Soutěže domnívat, že existuje jakékoli podezření na  porušení pravidel ze strany soutěžícího, je organizátor oprávněn danou soutěžní fotografii vyřadit.

1 Organizátor Soutěže je oprávněn bez náhrady jednostranně pozměnit, doplnit nebo upravit pravidla hlasování nebo Soutěže. 

2 Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace facebookových    stránek ani odpovědnost za jakoukoli případnou škodu, která může v této souvislosti vzniknout.

3 Výsledky Soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání ze strany soutěžících. Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že konečné rozhodnutí ve sporných otázkách náleží organizátorovi a pořadateli soutěže.

4 Rozhodnutí organizátora je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

5 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

6 Soutěž není nijak sponzorována, administrována anebo spojena se společností Facebook.

7 Zasláním fotografie soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly.

 

 

 

 

 

 

 

24. 7. 2015

Rok se rokem sešel a my se zase potkáme první sobotu v srpnu na "Kaprovi".
Nevíte o co jde? Bude se zde konat již 32. ročník nohejbalového turnaje O mistra Světa.

Neviděly vaše děti nikdy nohejbal? Příležitost spojit výlet na kole s koupáním na Ostende a s fanděním kvalitnímu nohejbalu! ;)

Nebo se chcete sami zúčastnit?

Detaily soutěže:
- 2 kurty na Pláži Ostende
- otevřená soutěž dvojic
- pravidla dle ČNS, hraje se na 2 dopady míče
- prezentace do: 8:30
- startovné: 200 Kč
- ceny: finanční a věcné, hodnota cen 5000 Kč
- pořadatel: TJ Jiskra Třeboň
- kontakt: 602 643 541 (Karel Kubica)

 

 

 

 

20. 7. 2015

Milí příznivci a milovníci naší Pláže Ostende,

na vaše dotazy ohledně kvality vody v rybníce na naší pláži vám zde odpovídáme, že díky děšťům, které v posledních dne přes Ostende přešly, ale i díky umístění pláže vůči hrázi, je kvalita vody v pořádku. Sinice nás zatím nepoctily svojí návštěvou, a my jsme za to moc rádi.

Pro vás, kteří máte přeci jen pochybnosti z koupání v rybníce obecně, připomínáme, že jsou vám k dispozici dvě sprchy s pitnou vodou na břehu rybníka.

Těšíme se na vás!

 

 

 

 

 

 

Fotosoutěž: Léto na Ostende

SOUTĚŽTE S NÁMI O VSTUPENKY NA SEZÓNU 2015

Zašlete nám fotografii, na které je zachycena letní atmosféra na pláži Ostende. Nápaditosti se meze nekladou.

O vítězích dvou hlavních cen rozhodne odborná porota a hlasování na facebookovém profilu Pláž Ostende u rybníka Svět ( přímý link na Facebook) - vítězí fotografie s nejvyšším počtem „to se mi líbí“ / „like“.

Soutěžíme o:

Cena poroty:

1. cena: permanentní vstupenky pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende u rybníka Svět na sezónu 2015 1

Cena veřejnosti (hlasování fanoušků):

       1. cena: permanentní vstupenky pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende u rybníka Svět na sezónu 2015

2. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti + poukaz na 3 hodiny na šlapadle

3. cena – poukaz na 3 hodiny na šlapadle

4. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti

 Fotografie s krátkým komentářem zasílejte na e-mail: ostende@centrum.cz  do 30. 6. 2015  a nezapomeňte uvést i vaše jméno.

Fotografie budou vystaveny na facebookovém profilu Pláž Ostende u rybníka Svět.

Hlasování končí 30. 6.  (ve 20:00 hod).

 

Podrobná pravidla soutěže najdete níže.

 

 

 

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

„Léto na Ostende“

 1. Doba konání fotografické soutěže

Fotografická soutěž (dále jen „Soutěž“) probíhá na internetu, na sociální síti Facebook.com, na facebookové stránce Pláž Ostende u rybníka Svět (dále jen “Facebookové stránce”) v termínu od 15. 6. do 30. 6. 2015 (do 20:00 hod.).

 

 1. Podmínky zapojení se do soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a zašle na e-mailovou adresu: ostende@centrum.cz fotografii na téma „Léto na Ostende“. Součástí e-mailu s fotografií musí být i jméno soutěžícího. Účast v Soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

 

 1. Mechanika soutěže a hodnotící kritéria 
 1. 1 Každý účastník může do Soutěže zaslat maximálně 1 fotografii v elektronické podobě v maximální velikosti 2 MB a ve formátu JPG (JPEG).
 2. 2 Fotografie musí souviset s tématem Soutěže: „Léto na Ostende“
 3. 3 Podmínkou zařazení fotografie do Soutěže je její krátký komentář (max. 300 znaků).
 4. 4 Fotografie zašlou soutěžící na: ostende@centrum.cz
 5. 5 Zasláním fotografie do Soutěže uděluje soutěžící organizátorovi Soutěže bezúplatně nevýhradní licenci k výkonu práva fotografii užít, a to ke všem      způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že pojem užívání přitom znamená a označuje jakékoli užívání fotografie     nezávisle na tom, zda je toto užívání obchodní, nebo neobchodní povahy (ziskové, nebo neziskové) a nezávisle na používaných médiích a znamená     bez omezení výrobu neomezeného množství kopií fotografie, jinou její reprodukci, publikaci a distribuci, veřejné nebo neveřejné vystavování a             šíření.
 6. 6 Zaslané fotografie budou vystaveny na Facebookové stránce nejpozději do 24 hodin od zaslání (týká se pracovních dní). Fotografie budou uveřejňovány v pořadí, ve kterém byly doručeny na e-mailovou adresu.
 7. 7 Od doby vystavení bude mít veřejnost možnost pro fotografii hlasovat.

 

 1. Výběr výherců
 1. 1 O vítězích rozhodne odborná porota a veřejnost v hlasování na Facebookové stránce
 2. 2 Hlasovat lze do 30. 6. 2015 do 20:00 hodin.
 3. 3 Každý hlasující může během doby konání hlasování udělit hlas (tj. tlačítko „To se mi líbí“) libovolnému počtu soutěžních fotografií. Jednotlivým             fotografiím však vždy pouze jeden hlas.
 4. 4 Udělené hlasy se budou automaticky sčítat a budou viditelné pod soutěžní fotografií po celou dobu hlasování.
 5. 5 Vítězné fotografie budou určeny na základě nejvyššího počtu získaných hlasů („To se mi líbí“). V případě shodného počtu získaných hlasů u dvou         soutěžních fotografií rozhoduje dřívější datum zaslání do soutěže.

 

 1. Zveřejnění výsledků

Výsledky veřejného hlasování a výběr odborné poroty budou vyhlášeny nejpozději do 2. 7. 2015 na Facebookové stránce.

 

 1. Výhra a oznámení o výhře

Výherci budou vybráni odbornou porotou (vybranou provozovatelem) a hlasováním fanoušků na Facebookové stránce. Odborná porota vybere jednoho výherce permanentních vstupenek pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende na sezónu 2015.

O druhém výherci permanentních vstupenek pro dvě dospělé osoby na Pláž Ostende na sezónu 2015 rozhodne veřejnost v hlasování na Facebookové stránce.

O dalších vítězích rozhodne v hlasování veřejnost na Facebookové stránce:

2. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti + poukaz na 3 hodiny na šlapadle

3. cena – poukaz na 3 hodiny na šlapadle

4. cena – celodenní vstup pro 2 dospělé osoby a 2 děti

 

Výherci budou kontaktováni organizátorem nejpozději do 2 dnů od vyhlášení výsledků. K oznámení o výhře bude použita e-mailová adresa, ze které byla poslána soutěžní fotografie.

 

 1. Vyloučení z účasti v soutěži 

 

        Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie pokud:

 • soutěžní fotografie nebude odpovídat zadání
 • fotografie bude počítačově upravována (především fotomontáž)
 • bude soutěžní fotografie porušovat dobré mravy, propagovat násilí, bude svým obsahem rasistické, pornografické, hanlivé, diskriminační, porušující práva menšin a náboženství, bude svým obsahem porušovat platné právní předpisy nebo by mohlo být jako porušující vnímáno

Zjistí-li nebo bude-li se organizátor Soutěže domnívat, že existuje jakékoli podezření na  porušení pravidel ze strany soutěžícího, je organizátor oprávněn danou soutěžní fotografii vyřadit.

 1. 1 Organizátor Soutěže je oprávněn bez náhrady jednostranně pozměnit, doplnit nebo upravit pravidla hlasování nebo Soutěže. 
 2. 2 Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace facebookových    stránek ani odpovědnost za jakoukoli případnou škodu, která může v této souvislosti vzniknout.
 3. 3 Výsledky Soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání ze strany soutěžících. Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že konečné rozhodnutí ve sporných otázkách náleží organizátorovi a pořadateli soutěže.
 4. 4 Rozhodnutí organizátora je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.
 5. 5 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 6. 6 Soutěž není nijak sponzorována, administrována anebo spojena se společností Facebook.
 7. 7 Zasláním fotografie soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly.

   

 

 

Kontakt

Ostende -Třeboň
Domanín 77
Třeboň
37901

GPS souřadnice
48°59'39.303"N, 14°45'31.040"E

tel. 602 643 541
(Karel Kubica)

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode